Nawiązanie współpracy z Firmą SPIE Polska Sp. z o. o.

Miło nam poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z Firmą SPIE Polska Sp. z o. o., która jest liderem w branży Facility Management w naszym kraju. Rozpoczęta współpraca jest kolejnym krokiem w rozwoju naszej firmy. Od tego momentu, oprócz usług budowlanych, możemy zapewnić Naszym Klientom kompleksową obsługę eksploatowanych obiektów. Więcej informacji udzielą nasi przedstawiciele handlowi.

Strategia Facility Management opiera się na koncepcji kompleksowego i zintegrowanego zarządzania nieruchomościami, utrzymania budynków, instalacji i urządzeń w taki sposób, aby maksymalizować korzyści płynące dla ich użytkowników.

Cele te są realizowane poprzez usługi techniczne, infrastrukturalne, administracyjne zapewniające bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz poprawiające komfort pracy jego użytkowników.

  • Zarządzanie techniczne koncentruje się przede wszystkim na optymalnej eksploatacji instalacji i urządzeń technicznych
    w obiektach oraz utrzymaniu i podnoszeniu ich wartości użytkowej.
  • Zarządzanie infrastrukturalne to usługi związane z eksploatacją budynków: sprzątanie, usługi “złotej rączki”, ochrona, utrzymanie terenów zewnętrznych i inne.
  • Zarządzanie administracyjne obejmuje nadzór nad dokumentacją dot. najmu, dostawy mediów, rozliczeń finansowych, w  tym podatków lub ubezpieczeń.

Więcej o SPIE Polska na www.spie.com.pl lub u Dyrektora Handlowego: Rafał Baranowski, kom: 693 363 625