Oświadczenie w sprawie byłego Dyrektora Technicznego

W związku z docierającymi do Profix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informacjami od kontrahentów, inwestorów o podejmowanych przez byłego Dyrektora Technicznego Spółki, z którym współpraca została zakończona w miesiącu kwietniu bieżącego roku, działaniach godzących w dobre imię Spółki, w tym poprzez przedstawianie informacji dotyczących okoliczności zakończenia współpracy przez ww. osobę ze Spółką – niniejszym oświadczamy, iż informacje te pozostają całkowicie nieprawdziwe, a umowa o pracę z ww. osobą została rozwiązana w trybie natychmiastowym z przyczyn zawinionych przez pracownika.

Pełne oświadczenie znajduje się tutaj