Czy w halach stalowych można montować antresole?

Montowane z prefabrykatów konstrukcje stalowe zyskują na popularności. Nic dziwnego, bo przecież nie ustępują murowanym budynkom pod względem funkcjonalności ani wytrzymałości. Są za to tańsze, stawia się je szybciej i łatwiej dostosować je do indywidualnych potrzeb inwestora. Zarówno w momencie budowy, jak i później, gdy zachodzi potrzeba rozszerzenia obiektu. Mogą one na przykład zyskać antresolę, o zaletach której napiszemy za chwilę.

A czym tak konkretnie jest antresola? To dodatkowa przestrzeń, oddzielona stropem od kondygnacji znajdującej się poniżej i opierająca swój ciężar na ścianach albo na słupach. Co charakterystyczne, powierzchnia antresoli jest zawsze mniejsza niż powierzchnia niższej kondygnacji i nie jest ona oddzielona przegrodami budowlanymi od reszty wnętrza.

Zalety posiadania antresoli w stalowej hali magazynowej lub produkcyjnej

Podstawowym zadaniem takiej konstrukcji jest powiększenie powierzchni magazynowej, dzięki lepszemu wykorzystaniu dostępnej przestrzeni. Ale na tym nie nie koniec. Antresola może stanowić połączenie pomiędzy kondygnacjami, co umożliwi łatwiejszą komunikację pomiędzy różnymi częściami stalowej hali. Zarówno ludziom, jak i urządzeniom transportu bliskiego. Może również zapewnić wsparcie dla instalacji logistycznych, takich jak windy albo przenośniki.

Antresoli nie trzeba dodatkowo oświetlać, korzysta ona bowiem z lamp oświetlających główną część hali. Jest ona też dostępna wzrokowo i głosowo, co ułatwia współpracę ludzi znajdujących się na różnych kondygnacjach. A na dodatek – koszt jej wykonania jest relatywnie niewielki. Najłatwiej zaprojektować i wykonać ją w tym samym czasie co resztę hali stalowej. Ale jeśli potrzeba jej posiadania pojawi się w funkcjonującym już magazynie albo zakładzie produkcyjnym, to jej dobudowanie równie jest możliwe. O ile tylko da się wydzielić na ten cel wystarczająco wolnej przestrzeni.