Fundamenty pod halę stalową

Fundamenty pod halę stalową 

 

Standardowe fundamenty pod halę stalową składają się ze stóp fundamentowych, które są połączone podwaliną z wbudowanymi w stopy słupkami żelbetowymi pod słupy stalowe hali. W pierwszej kolejności jednak należy pamiętać o tym, że posadowienie hali oraz wykonanie jej fundamentów uzależnione jest od terenu, w którym będzie znajdować się konstrukcja. Od prawidłowo wykonanych fundamentów zależy trwałość, solidność i bezpieczeństwo całej konstrukcji.

Wykonywanie fundamentów pod konstrukcję hali stalowej

Zanim nastąpi etap tworzenia fundamentów należy wykonać prace ziemne. Właściwe przygotowanie gruntu to kluczowa kwestia, która bezpośrednio wpływają na posadowienie obiektu. Do prac ziemnych należy m.in.:

  • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
  • wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, podwaliny itd.
  • wykonanie zasypki fundamentów i podwalin wraz z ubiciem

Głębokość fundamentów zależy od bardzo wielu czynników, m.in. od tego, na jakiej głębokości będzie posadowiony budynek. Przed rozpoczęciem prac należy jednak zadbać o to, by teren realizacji inwestycji został odpowiednio zabezpieczony. Zapewne konieczne będzie również zapewnienie pomieszczeń dla pracowników budowy.

W przypadku posadowienia ram głównych w obiekcie najczęściej wykonywane jest łączenie stóp fundamentowych ze sobą poprzez zastosowanie belek podwalinowych. Fundamenty pod halę stalową powinny zostać również odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią i wodami gruntowymi. Jeśli hala będzie obiektem ocieplanym, należy zwrócić uwagę na to, czy belki podwalinowe będą obłożone materiałem izolacyjnym.

Warto pamiętać o tym, że fundamenty i posadowienie hali stalowej zawsze dobierane są indywidualnie i zależą od bardzo wielu czynników. Dla obiektów przemysłowych można zastosować kilka rodzajów fundamentów w zależności od tego, czy obiekt usytuowany będzie na płaskim podłożu, betonowym czy bloczkach betonowych.

Wykonanie hal stalowych wiąże się więc z kilkoma istotnymi decyzjami, które podjąć należy jeszcze przed etapem tworzenia fundamentów.