Hale stalowe w hodowli zwierząt

Hale stalowe w hodowli zwierząt 

 

Budownictwo inwentarskie służy do prowadzenia produkcji zwierzęcej. Może obejmować zarówno pojedyncze obiekty, jak i całe zespoły budynków wraz z zabudowami towarzyszącymi. Coraz częściej w miejsce tradycyjnych obiektów murowanych tworzone są konstrukcje hal stalowych, które pod względem funkcjonalnym całkowicie nadają się do hodowlanego zastosowania.

Hale stalowe do hodowli zwierząt, podobnie jak inne obiekty przeznaczone do tego celu, przede wszystkim są tworzone z myślą o konkretnych gatunkach lub kategoriach zwierząt. Poszczególne pomieszczenia muszą pewne konkretne wymagania i standardy. Przykładowo, jednym zwierzętom wystarczają budynki, które chronią je przed opadami i przeciągami, inne potrzebują stałej temperatury. Hale stalowe można z powodzeniem przystosować do różnych wymogów.

Rodzaje obiektów inwentarskich

Można wyróżnić kilka rodzajów hal stalowych, które przeznaczone są do celów hodowlanych:

  • obory – budynki przeznaczone dla bydła (krów, jałowników, cielętników, bydła opasowego)
  • chlewnie – budynki dla świń
  • budynki dla drobiu, takie jak kurniki, brojlernie, kaczniki, gęśniki, indyczarnie itp.
  • stajnie – budynki dla koni
  • owczarnie – budynki dla owiec
  • budynki dla obsady mieszanej, mieszczące różne gatunki zwierząt i ptactwa

Jak już zostało wspomniane, rozwiązania konstrukcyjne w przypadku hal stalowych są zawsze dostosowywane do wymagań konkretnych zwierząt. W taki też sposób planowane są przegrody budowlane, ściany, dachy, stropy, podłogi czy posadzki. Zróżnicowanie konstrukcyjne wynika nie tylko z różnic gatunkowych, ale również takich aspektów jak m.in. wiek zwierząt, masa ciała, wymiary.

Czym charakteryzują się hale stalowe przeznaczone do hodowli?

Hale stalowe przeznaczone do hodowli wyróżniają się pewnymi specyficznymi cechami, które wynikają przede wszystkim ze stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Zaliczamy do nich m.in. możliwość obciążenia konstrukcji instalacją technologiczną niezbędną dla konkretnej technologii, możliwość izolacji dachu i ścian, rozwiązania komunikacyjne (drzwi skrzydłowe lub przesuwne), możliwość wydzielenia części socjalnej itd.

CZYTAJ TAKŻE: Najczęstsze zastosowanie hal stalowych