Jakie wymogi są stawiane halom sportowym?

Hala sportowa to doskonałe miejsce do uprawiania sportu, przy czym powinna ona sprzyjać sympatykom aktywności fizycznej oraz być dla nich bezpieczna w użytkowaniu. Jakie więc kryteria musi spełniać, aby mogła być oddana do użytku?

Hala zgodna z normami

Jeśli chodzi o wznoszenie hal do uprawiania sportu, w Polsce obowiązuje obecnie norma PN-EN 13200-1:2005. W precyzyjny sposób określa ona, jak należy projektować oraz budować hale sportowe, a także jak powinno wyglądać to w przypadku stref widowiskowych dla kibiców. W każdym z tych obszarów chodzi jednak nie tylko o wygodę użytkowania, ale również o kwestie bezpieczeństwa, na wypadek zdarzeń niepożądanych takich jak np. pożary.

Komfort użytkowania

Normy są konieczne również ze względu na fakt, że hala powinna gwarantować komfort zarówno sportowcom, jak i osobom przebywającym na widowni podczas różnego rodzaju zawodów. Przepisy wskazują więc na odpowiednie wymiary boisk oraz materiały, z których powinno się je wykonać, ale także optymalną wielkość krzesełek dla kibiców. Choć wiele osób postrzega takie aspekty jako pozornie nieznaczące detale, to są one absolutnie kluczowe dla wygody użytkowania takiego obiektu.

CZYTAJ TAKŻE: 5 zalet hal sportowych ze stali 

Ochrona przeciwpożarowa

Aby hala została oddana do użytkowania, musi dodatkowo spełniać surowe normy w zakresie odporności pożarowej i ogniowej, zgodnie z art. 209 ust.5 dotyczącym warunków technicznych, które muszą spełniać budynki. Ustawa ta wskazuje m.in. na klasy odporności dla każdego, ważnego elementu konstrukcyjnego, od dachu, przez strop, aż ściany wewnętrzne i zewnętrzne.

Odpowiednio zaplanowane muszą być również przejścia ewakuacyjne. W przypadku hal do uprawiania sportu występują pomieszczenia z wysokością powyżej 5 m i wówczas takie przejścia muszą być powiększone o ¼ w stosunku do standardowych.

Oczywiście zakres zabezpieczeń w przypadku hal jest zdecydowanie szerszy i obejmuje także wykończenia wnętrz z niepalnych tworzyw, optymalnie rozstawione gaśnice, a także oznakowania, które również muszą być zgodne z normami.

Gruntowną wiedzę na temat wymagań stawianych halom sportowym musi mieć oczywiście firma, która zajmuje się ich budową. Jeśli poszukujesz takiego przedsiębiorstwa, koniecznie sprawdź naszą ofertę w tym zakresie. Specjalizujemy się we wznoszeniu nowoczesnych hal stalowych, które spełniają wszystkie, nawet najbardziej restrykcyjne normy.