Najczęstsze błędy w konstrukcjach hal stalowych

Najczęstsze błędy w konstrukcjach hal stalowych 

 

Konstrukcje stalowe wyróżniają się wieloma zaletami, lecz jednocześnie wymagają bardzo dużej dokładności w zakresie projektowania i wykonania. Brak precyzji w realizacji najczęściej prowadzi do poważnych błędów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas późniejszego użytkowania hali, a także niekorzystnie wpływać na jej funkcjonalność.

Realizacja hal stalowych wymaga dużo zaangażowania i niezwykłej precyzji. Błędy mogą być wywołane różnorodnymi czynnikami, dlatego bardzo ważne jest, aby już na etapie projektowania uwzględnić ewentualne nieprawidłowości, które należy zawczasu wyeliminować.

Na jakie błędy należy zwracać uwagę?

Podczas realizacji konstrukcji hal stalowych najwięcej błędów jest spowodowanych brakiem konsekwencji w doborze śrub odpowiednich w stosunku do założeń projektowych, dostatecznej precyzji podczas wykonywania połączeń spawanych oraz niewłaściwej współpracy konstrukcji stalowej z konstrukcją żelbetową lub murowaną. Do tego dodać należy również brak zachowania odpowiedniego styku i stężeń (w tym nieodpowiedni montaż stężeń), a także zastosowanie nieodpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Bardzo ważne jest zatem, aby na etapie projektowania, a przede wszystkim podczas wykonywania konstrukcji, współpracować z zaufaną, profesjonalną firmą, która ma odpowiednie doświadczenie w pracach tego rodzaju. Dzięki temu inwestor będzie mieć pewność, że zlecona do wybudowania hala będzie pozbawiona wszelkich ewentualnych mankamentów.

Istotna jest również kontrola prowadzonych prac na każdym etapie procesu konstrukcyjnego — począwszy od tworzenia projektu, aż do chwili zakończenia prac. Błędy bardzo często wynikają z takich czynników jak m.in. zbyt krótkie terminy przewidziane na projektowanie i realizację zadania. Dodatkowo dochodzą oczekiwania inwestora, które niekiedy są trudne lub wręcz niemożliwe w realizacji ze względu na specyfikę danej konstrukcji, zastosowanych w niej elementów itp. Niestety, w niektórych przypadkach nieprawidłowości związane są również z czynnikami ekonomicznymi. Bardzo wiele zależy więc nie tylko od osób odpowiedzialnych za projekt czy budowę konstrukcji, lecz również od samych inwestorów.