Bezpieczeństwo hal stalowych

Bezpieczeństwo hal stalowych 

 

Konstrukcje stalowe są obecnie wykorzystywane do budowy różnych obiektów wykorzystywanych w wielu branżach, w tym przemyśle, handlu czy usługach. Każdy z

obiektów stalowych tworzony jest m.in. z myślą o kwestiach bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo pożarowe

Jednym z kluczowych czynników, na który zwracają uwagę konstruktorzy wszystkich obiektów budowlanych, w tym konstrukcji stalowych, jest możliwość wystąpienia pożaru. Projektanci i konstruktorzy zawsze uwzględniają m.in. czas, który musi zostać zapewniony dla potrzeb ewakuowania wszystkich osób, w tym rannych. Jest to czas, przed którego upływem konstrukcja budynku musi utrzymać parametry graniczne swoich elementów. Równie istotne są temperatury występujące podczas ewentualnego wystąpienia pożaru w obiekcie. Ekspozycja na wysoką temperaturę jest równie ważna, ponieważ od tego w dużej mierze zależy możliwość wystąpienia ofiar śmiertelnych i zniszczeń materiałowych. Tego rodzaju parametry zawsze są brane pod uwagę podczas projektowania hal stalowych.

Niezawodność konstrukcji stalowych pod kątem bezpieczeństwa

Realizacja hal stalowych, od momentu wykonywania projektu, poprzez tworzenie konstrukcji, zawsze przebiega z uwzględnieniem kluczowych wymagań, ustanowionych przez Międzynarodowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Budowli JCSS. Zgodnie z tymi założeniami poszczególne elementy konstrukcyjne w halach (ale też w innych obiektach budowlanych) muszą być tak zaprojektowany, aby z odpowiednim stopniem niezawodności były w stanie:

  • oprzeć się działaniom, które mogą zajść w trakcie budowy i użytkowania
  • zachować się właściwie w standardowych warunkach użytkowania
  • utrzymać konstrukcję w całości w przypadku sytuacji takiej jak pożar, wybuch, miejscowe uszkodzenie

CZYTAJ TAKŻE: 5 cech bezpiecznej hali stalowej

Konstrukcje hal stalowych są więc projektowane z myślą przede wszystkim o dopełnieniu wszystkich tych kluczowych wymagań bezpieczeństwa zarówno podczas normalnego użytkowania, jak i w chwilach ewentualnych problemów, np. pożaru. Podczas projektowania uwzględnia się nie tylko specyfikę samej konstrukcji stalowej, ale również środowisko, w którym będzie się ona znajdować.