Co wpływa na bezpieczeństwo hali stalowej?

Co wpływa na bezpieczeństwo hali stalowej? 

 

Hale stalowe to niepodpiwniczone budowle użytkowe, charakteryzujące się brakiem ścian działowych w obrębie wnętrza budynku. Powierzchnia użytkowa hali wyodrębniania jest za pomocą zewnętrznych ścian oraz pokrycia dachowego. Konstrukcja jest zabezpieczona przed wpływem obciążeń wywołanych oddziaływaniem środowiska zewnętrznego oraz odporna na niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych. Hale ze stali posiadają wiele zalet i są wszechstronnie wykorzystywane, jako pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, usługowe, sportowe, a nawet biurowe. Za ich bezpieczeństwo odpowiadają przede wszystkim uwarunkowania konstrukcyjne. To jednak nie wszystko.

 

Dobre praktyki w projektowaniu hal stalowych

Projektowanie hal stalowych to proces, prowadzący do wypracowania oszczędności, które wpłyną na opłacalność inwestycji i optymalnego wykorzystania przestrzeni. Projekt hali stalowej musi efektywnie wykorzystywać miejsce na placu budowy i zapewnić budynkowi maksymalne bezpieczeństwo w trakcie jego eksploatacji. Wybór odpowiednich materiałów i doświadczonej ekipy budowlanej to nie wszystko. Już na etapie planowania inwestycji należy wziąć pod uwagę odporność budynku na zjawiska sejsmiczne, jego właściwości ognioodporne i akustyczne, sprawność termiczną oraz stopień integracji instalacji technicznej. Tylko troska o wszystkie powyższe elementy sprawi, że hala stalowa stanie się w pełni bezpiecznym budynkiem użytkowym.

 

5 cech bezpiecznej hali stalowej

 

  1. Odporna na zjawiska sejsmiczne i trzęsienia ziemi. Stal charakteryzuje się wysoką plastycznością, która umożliwia znaczne rozpraszanie energii. Z tego względu parametr odporności na trzęsienie ziemi jest szczególnie ważny w przypadku budynków, zlokalizowanych na obszarach o dużej aktywności sejsmicznej. Niemniej, integralność konstrukcji stalowych jest na tyle duża, że rzadko kiedy ulegają one uszkodzeniom pod wpływem zjawisk naturalnych.
  2. Ognioodporna. Projektowanie hal stalowych w zakresie bezpieczeństwa powinno mieć na względzie zwłaszcza zabezpieczenia przeciwpożarowe. Konstrukcja hali stalowej powinna ograniczyć powstawanie oraz rozprzestrzeniane się ognia, a także ułatwić działania ratunkowe i umożliwić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Elementy nośne muszą być stabilne i charakteryzować się podwyższoną odpornością ogniową. Konstrukcja może zostać wyizolowana poprzez osłony ochronne lub powłokę przeciwpożarową, nakładaną natryskowo.
  3. Posiadająca prawidłowe właściwości akustyczne. Konstrukcja hali stalowej musi zabezpieczać przebywające w niej osoby przed nadmiernym hałasem oraz jego przenikaniem z zewnątrz. Wartość wskaźnika izolacji akustycznej zależy przede wszystkim od przeznaczenia budynku.
  4. Sprawna termiczne. Hala stalowa musi zapewniać odpowiedni poziom komfortu termicznego osobom w niej przebywającym. Chodzi zwłaszcza o straty energii cieplnej. Najczęściej wykorzystywanymi materiałami izolacyjnymi jest wełna skalna lub szklana oraz pianka poliuretanowa i polistyrenowa.
  5. Trwała i zintegrowana z instalacją techniczną. Hala stalowa musi być trwała i zabezpieczona przed korozją. Podstawowymi sposobami ochrony jest malowanie oraz cynkowanie elementów konstrukcji stalowych. Powinna być również zintegrowana z instalacją techniczną w ten sposób, aby zapewnić do niej optymalny dostęp w celach konserwacyjnych.