Elementy konstrukcji hal stalowych

Elementy konstrukcji hal stalowych 

 

Hale stalowe to obiekty wykorzystywane w przemyśle i handlu do różnorodnych celów. Coraz częściej są alternatywą dla tradycyjnych obiektów budowlanych. W praktyce projektowanie konstrukcji stalowych to zadanie trudne i wymagające. To właśnie na etapie projektowania należy pogodzić ze sobą oczekiwania inwestora z wymogami bezpieczeństwa, możliwościami elementów konstrukcyjnych oraz funkcji, jakie obiekt będzie spełniał.

Główna konstrukcja

Konstrukcja hal stalowych opiera się na głównym, najważniejszym elemencie, który zapewnia jej stabilność, bezpieczeństwo i funkcjonalność. Zwykle są to ramy blachownicowe spawane o przekrojach dwuteowych. Oprócz tego niezbędne są profile gorącowalcowane oraz wszelkiego rodzaju usztywnienia.

Ściany i dach konstrukcji hal stalowych

Szkielet dachu oraz ścian wykonywany jest ze specjalnie przygotowanych elementów konstrukcyjnych. Do dachu wykorzystuje się ocynkowane kształtowniki gięte na zimno typu „Z”. Bardzo ważne jest, aby cechowały się jak najwyższą wytrzymałością. Przekroje elementów, rodzaj oraz gatunek stali wybierany jest na etapie projektowania.

Szkielety ścian wykonuje się z ocynkowanych kształtowników stalowych giętych na zimno. Są to głównie kształtowniki typu „Z”, „C” lub walcowane profile typu ceowniki lub rury kwadratowe.

Poszczególne elementy muszą być odpowiednio dopasowane i zgodne z oczekiwaniami inwestora oraz funkcjami, które w przyszłości będzie pełnić hala. Konstrukcja powinna być właściwie zoptymalizowana pod kątem wszelkich wymagań bezpieczeństwa. Gdy główne elementy oraz szkielet dachu i ścian są już dobrane, należy dopasować materiał na ich pokrycie. Materiał musi być nie tylko trwały, ale również odporny na warunki atmosferyczne.

Odpowiednio zaprojektowana i zbudowana konstrukcja zapewni bezpieczeństwo oraz długotrwałe, wygodne użytkowanie.