Rodzaje hal stalowych

Rodzaje hal stalowych 

 

Konstrukcje hal

Hale stalowe są obecnie najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem w budownictwie przemysłowym. Powodem jest łatwość w rozbudowie, adaptacji i przystosowaniu obiektu do konkretnych potrzeb inwestora. Wyróżnia się wiele rodzajów hal stalowych, jednak niemal każdy podział uwzględnia konstrukcję i funkcję obiektu.

Dokonując podziału hal według konstrukcji, najczęściej wykorzystywanym typem jest hala jednonawowa. Posiada ona szkielet, w którym ściany zewnętrzne są ścianami nośnymi, a dach posiada wypukłą jednostronną formę. Hale jednonawowe mają charakter przybudówki, gdyż ich forma nie sprawia problemu podczas dopasowania. Innym rodzaje obiektu jest hala z suwnicami. Budowla wyróżnia się dodatkowym wzmocnieniem konstrukcji, która umożliwia zamontowanie suwnic. Ciekawą budowę posiadają również wielofunkcyjne wiaty, które można zastosować zarówno w przemyśle, jak i gospodarstwie domowym.

Funkcja hal

Drugi podział hal salowych odnosi się do funkcji jakie mogą pełnić. Pierwszym rodzajem jest hala magazynowa, której głównym zadaniem jest przechowywanie materiałów i produktów. Hala wyposażona jest w suwnice ułatwiające transport oraz kontrolę ogrzewania, która pozwala na zaniżenie lub podwyższenie temperatury w obiekcie. Kolejnym rodzajem są hale przemysłowe, w których produkowane i przechowywane są maszyny przemysłowe. Obiekt ocieplany jest za pomocą ścianki warstwowo-izolacyjnej lub pianki poliuretanowej. Istotną funkcję pełni również hala usługowa, której forma, kształt i wielkość dostosowywana jest do zapotrzebowania. Ostatnim rodzajem jest hala hodowlana, obiekt, który przyjmuje formy w zależności od rodzaju hodowanych w niej zwierząt.

CZYTAJ TAKŻE: Rodzaje hal stalowych wg funkcji