Jak przebiega proces projektowania hal stalowych?

Jak przebiega proces projektowania hal stalowych? 

 

Opracowanie projektu hali stalowej to jeden z podstawowych elementów całego procesu realizacji budowy. Ma bardzo duży wpływ m.in. na koszty i czas realizacji inwestycji. Dobrze zrealizowane projekty hal stalowych uwzględniają kwestie takie jak m.in. przeznaczenie obiektu, rozwiązania technologiczne, konkretne potrzeby zleceniodawcy itd.

Budowa hal stalowych realizowana na podstawie perfekcyjnie przygotowanego projektu przebiega zdecydowanie szybciej, a także gwarantuje zdecydowanie niższe koszty realizacji.

Konstrukcje stalowe wykonane z komponentów wysokiej jakości wykazują wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, są wytrzymałe i trwałe, gwarantując wieloletnie użytkowanie. Dzięki temu można w pełni korzystać z możliwości, jakie zapewnia nam stalowa konstrukcja.

Przebieg procesy projektowania hal stalowych

Etap projektowania hali stalowej to najlepszy moment na optymalizację rozwiązań oraz kosztów przyszłej inwestycji. Podczas wykonywania projektu należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak m.in.:

  • kształt i wymiary działki

  • przeznaczenie hali

  • technologia produkcji i ilość oraz usytuowanie regałów

  • obciążenia działające na posadzkę

  • rodzaj składowanych materiałów w hali

  • praca suwnic w hali

  • ewentualna możliwość rozbudowy hali w przyszłości

  • budowa budynku biurowego przy hali

Odpowiednio wcześniej należy wystąpić o uzyskanie niezbędnych warunków zabudowy oraz przeprowadzić badanie gruntu. W przypadku projektowania hal o konstrukcji stalowej jest bardzo wiele możliwości kształtowania geometrii obiektu. Można zaprojektować ramy jedno- lub wielonawowe o różnych rozstawach.

Warto pamiętać, że w przypadku projektowania hali produkcyjnej z biurem należy uwzględnić nie tylko wielkość budynku, ale również liczbę zatrudnionych pracowników. W przypadku wykonywania projektu hali magazynowej bardzo ważną informacją jest wysokość składowania i rodzaj składowanego materiału. Wielkość hali i powierzchni biurowych planuje się najczęściej w oparciu o aktualne warunki oraz potrzeby danego inwestora. Już na etapie wstępnego projektowania warto też uwzględnić umiejscowienie poszczególnych urządzeń oraz maszyn, a także dostosowanie konstrukcji do przyszłej rozbudowy.