Możliwości rozbudowy hal stalowych

Możliwości rozbudowy hal stalowych 

 

Rozbudowa hali stalowej to jedno z optymalnych, a jednocześnie najszybszych i najbardziej ekonomicznych sposobów na zwiększenie powierzchni produkcyjnej lub magazynowej. Proces rozbudowany należy powierzyć renomowanemu i sprawdzonemu wykonawcy. Realizacja hal stalowych to specjalność firmy PROFIX, która od każdego klienta podchodzi indywidualnie, zapewniając projekt dostosowany do konkretnych potrzeb, a także obecnie obowiązujących przepisów i norm.

Czynniki wpływające na proces rozbudowy hali

Bardzo wiele zależy od tego, czy rozbudowa hali była planowana na etapie budowy, czy też nie. Jeśli przy opracowywaniu projektu hali stalowej wiemy, że zostanie ona w przyszłości rozbudowana, to już wstępne plany powinny być do tego dostosowane. Wówczas dobierana jest odpowiednia rama stalowa oraz fundamenty. W przypadku rozbudowy hali, której konstrukcja nie jest do tego przygotowana, niezbędne jest zastosowanie innych rozwiązań. W takich przypadkach ważne jest, aby projektowana rozbudowa hali stalowej nie przyczyniła się do dodatkowych obciążeń na konstrukcję obiektu już istniejącego.

W przypadku, gdy rozbudowa hali produkcyjnej wymaga wydłużenia linii technologicznej, niezbędne jest zwiększenie długości hali. Najczęściej w takich sytuacjach dostawia się kilka kolejnych ram stalowych, które oparte są na słupach żelbetowych. Zwiększenie szerokości hali stalowej jest dogodną i ekonomiczną sposobem na rozbudowę.

Rozbudowa hali stalowej najczęściej wiąże się z koniecznością zwiększenia również strefy pożarowej. Wielkość strefy pożarowej uzależniona jest głównie od wartości obciążenia ogniowego w hali. Z kolei na wartość obciążenia ogniowego wpływa ilość oraz rodzaj składowanych materiałów. Im więcej łatwopalnych materiałów, tym większa jest wartość obciążenia ogniowego, co należy uwzględnić w projekcie konstrukcji obiektu.

Rozbudowa hali stalowej wymaga odpowiedniego przygotowania. Podstawą jest odpowiednio przygotowany projekt rozbudowy, a następnie sprawna realizacja prac.