Podstawowe układy konstrukcyjne hal stalowych

Podstawowe układy konstrukcyjne hal stalowych 

 

W układzie konstrukcyjnym każdej hali stalowej możemy wyróżnić główny ustrój nośny oraz konstrukcje wsporcze obudowy ścian i dachu. Konstrukcje hal stalowych przemysłowych najczęściej wyposażone są również w elementy związane z transportem wewnętrznym, takie jak belki suwnic podwieszonych lub natorowych, a także konstrukcje pomocnicze, takie jak antresole czy pomosty. Podstawowymi ustrojami nośnymi są te elementy, które przenoszą na fundamenty większość obciążeń hali. Mogą nimi być ustroje poprzeczne płaskie stężone w kierunku podłużnym lub ustroje przestrzenne.

Układy przestrzenne płaskie

Hale o płaskich ustrojach nośnych są obecnie najczęściej stosowane, głównie ze względu na łatwość wytwarzania, transportu i montażu. Do ustrojów płaskich zaliczamy ramy z ryglem kratowym i ramy kratowe oraz ramy pełnościenne. Znajdują zastosowanie w halach jedno- oraz wielonawowych. Ustroje poprzeczne gwarantują geometryczną niezmienność układu w jednym kierunku, a w kierunku prostopadłym zapewnia się je przy pomocy stężeń.

  • Układy ram z ryglami kratowymi i ramy kratowe

Układy słupowo-wiązarowe to takie, w których wiązary dachowe są oparte przegubowo na słupach. Do głównych zalet tego rozwiązania zaliczamy m.in. dużą sztywność w kierunku poprzecznym, która zapewnia dobrą eksploatację suwnic. Dodatkowo gwarantują one łatwość montażu, wynikającą ze samostateczności dużych, scalonych elementów dachu. Tego rodzaju halę wyróżnia również łatwość adaptacyjna w przypadku konieczności zmiany jej przeznaczenia.

  • Ramy kratowe

Ramy kratowe znajdują zastosowanie w halach przemysłowych o dużych rozpiętościach i w hangarach. W przypadku budynków nieprzemysłowych kształt ram jest dostosowany do formy architektonicznej budynku. Najczęściej są one przegubowo połączone z fundamentami. Dobór układu konstrukcyjnego hali zależy w głównej mierze od jej rozpiętości i wysokości, rodzaju transportu wewnętrznego i warunków gruntowych. W przypadku hal stalowych bez suwnic posadowionych na podłożu jednorodnym zaleca się zastosowanie ciągłego układu ramowego.