Kim jest generalny wykonawca?

Generalny wykonawca 

 

Plac budowy

Według ogólnie przyjętej definicji generalny wykonawca to podmiot, który na podstawie umowy podpisanej ze zleceniodawcą, zobowiązany jest do przeprowadzenia określonego zadania. Zlecenie związane jest z budową wykonywaną przez podmiot nadrzędny, czyli firmę inwestycyjną lub developerską. Wykonawca podejmuje się realizacji robót budowlanych, niezbędnych do ukończenia realizacji danej inwestycji, przy wsparciu współpracowników lub podwykonawców.

W myśl definicji generalny wykonawca odpowiedzialny jest za kompleksowe wywiązanie się z warunków umowy dotyczącej robót budowlanych, a także spoczywa na nim pełna odpowiedzialność wobec inwestora.

CZYTAJ TAKŻE: Współpraca wykonawcy z inwestorem

Rola generalnego wykonawcy

Misją generalnego wykonawcy jest wykonanie pracy zleconej przez prywatnego inwestora lub nadrzędna firmę. Głównym obowiązkiem jest realizacja robót budowlanych lub kontroli remontu, jednak zdarza się, że generalny wykonawca podejmuje się zadań, które nie wchodzą w zakres jego obowiązków. Bywa, że wykonawcy realizują projekty budowlane niemal od podstaw. Okazuje się, iż bardzo trudno jest określić zakres zadań i zleceń generalnego wykonawstwa. Firmy developerskie często nawiązują współpracę z doświadczonymi wykonawcami. Chcąc uniknąć nieudolnej współpracy z nieznanym przedsiębiorstwem, wolą zatrudnić doświadczoną i sprawdzoną osobę. Wynajęcie wykonawcy przez firmę developerską oznacza, że jest on zobowiązany do prowadzenia całej budowy. Praca wykonawcy może być realizowana w kontekście całej budowy bądź jej określonych elementów i obszarów, dlatego zdarza się, że zadanie oscyluje jedynie wokół prac instalacyjnych

Generalny wykonawca musi być wszechstronny i wielofunkcyjny, jednak jego główną cechą powinna być odpowiedzialność i punktualność. Realizowane przez niego zlecenia muszą być wykonane terminowo i zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Nie ma tu miejsca na zwlekanie i realizowanie zadań na pół gwizdka.