Wymagania dotyczące konstrukcji hal stalowych

Wymagania dotyczące konstrukcji hal stalowych 

 

Konstrukcje stalowe objęte są pewnymi wymaganiami, które należy spełnić, decydując się na tego rodzaju inwestycję. Wiedzę z zakresu wymagań dotyczących hal stalowych powinni mieć zarówno projektanci, inwestorzy, jak i wykonawcy. Zdarza się, że przedsiębiorcy decydują się na wykonanie hali stalowej bez znajomości wszystkich regulacji dotyczących tego rodzaju inwestycji.

Kluczowe wymagania dotyczące hal stalowych

Klasa konstrukcji określa pewne kryteria, które spełnia dany obiekt. Określana jest przez projektanta w opisie technicznym konstrukcji wraz z danymi dotyczącymi m.in. klasy środowiska korozyjnego, systemu ochrony przed korozją czy klasy odporności ogniowej.

Wyróżniamy trzy podstawowe klasy:

 • konstrukcja klasy 3
 • konstrukcja klasy 2
 • konstrukcje klasy 1

Konstrukcje hal stalowych objęte są również wymaganiami dotyczącymi dokumentacji projektowej.

CZYTAJ TAKŻE: Niezbędna dokumentacja hal stalowych 

Dokumentacja musi zawierać projekt techniczny i dokładną specyfikację techniczną. W specyfikacji technicznej powinny być określone wymagania dotyczące rodzaju i zakresu planu jakości, który ustala:

 • przegląd wymagań dla analizy i oceny możliwości ich spełnienia
 • podział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych etapów realizacji
 • procedury i inspekcje procesów specjalnych
 • wykaz badań kontrolnych
 • procedury wprowadzania zmian oraz postępowania w przypadkach stwierdzenia niezgodności
 • zasady przeprowadzania kontroli zewnętrznej i odbioru obiektu

W przypadku hal stalowych istnieją również wymagania dotyczące materiałów. Wszystkie materiały powinny mieć niezbędne zaświadczenia o jakości lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Również przechowywanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z odgórnymi warunkami, zapewniającymi m.in. ochronę cech jakościowych.

Podczas realizacji inwestycji również personel powinien spełniać określone wymagania dotyczące kompetencji. Poszczególni pracownicy uczestniczący w tworzeniu konstrukcji stalowej muszą mieć niezbędną wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.

W fazie realizacji należy również spełnić wymagania dotyczące procesów wykonywania. Realizacja hali stalowej musi przebiegać w warunkach nadzorowanych, co wiąże się z tym, że:

 • istnieje konieczność zapewnienia kompletnych i jasnych informacji o spełnionych wymaganiach
 • dostępne są wszystkie instrukcje dotyczące pracy
 • stosowane jest właściwe wyposażenie
 • przeprowadzane są kontrole jakości i badania zgodnie z ustaleniami planu i z zastosowaniem odpowiednich narzędzi kontrolno-pomiarowych
 • w przypadku wystąpienia ewentualnych niezgodności, są one niezwłocznie identyfikowane i usuwane