Niezbędna dokumentacja hal stalowych

Niezbędna dokumentacja hal stalowych 

 

Zanim przystąpimy do tworzenia hali stalowej konieczne jest uzyskanie niezbędnego pozwolenia na budowę. To bardzo ważny etap, do którego musi przygotować się każdy inwestor. Trzeba uzyskać odpowiednie zezwolenia, które są tak samo istotne, jak profesjonalnie zrealizowany projekt. Jeszcze przed przystąpieniem do inwestycji należy szczegółowo zaplanować wszystkie działania, aby w konsekwencji realizacja przebiegała bez zbędnych komplikacji.

Pozwolenia i zgody — krok po kroku

Budowa hal stalowych najczęściej rozpoczyna się od stworzenia koncepcji architektonicznej. Zwykle ma to miejsce jeszcze przed zakupem czy wynajęciem działki, na której realizowana będzie inwestycja. W projekcie architekt określa m.in. wielkość obiektu, wykorzystanie technologii produkcji, ilość pracowników itd. Ten dokument jest niezwykle ważny, ponieważ pozwala na sprawdzenie, czy planowana inwestycja mieści się na danym terenie.

W następnym kroku należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tego rodzaju zezwolenia może otrzymać każdy, nie jest konieczne posiadania prawa własności na daną nieruchomość. We wniosku o wydanie tej decyzji inwestor określa szczegóły konstrukcji hali stalowej, a także dołącza 2 egzemplarze mapy do tzw. celów lokalizacyjnych oraz oświadczenia i zapewnieniu wymaganej ilości energii elektrycznej, energii cieplnej, wody itp. Tak przygotowane dokumenty należy złożyć w Wydziale Urbanistyki właściwego Starostwa Powiatowego.

Nieco inny jest schemat postępowania, gdy teren inwestycji jest objęty tzw. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji nie istnieje konieczność wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wówczas wystarczy wystąpić o wypis i wyrys z planu miejscowego (również w Wydziale Urbanistyki).

Kolejny etap to opracowanie projektu budowlanego, który zawierać będzie m.in. koncepcję zagospodarowania terenu, architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz propozycję rozmieszczenia dróg i zjazdów.

Po uzyskaniu niezbędnych zgód i sporządzeniu projektu należy wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Dokument składany jest w Wydziale Architektury właściwego Starostwa Powiatowego.

CZYTAJ TAKŻE: Czy każda hala stalowa wymaga pozwolenia na budowę?