Czy każda hala stalowa wymaga pozwolenia na budowę?

Hala stalowa a pozwolenie

Hala stalowa to konstrukcja, która musi spełniać określone wymogi. Okazuje się, że zgodnie z polskim prawem, wszystkie hale stalowe, które będą użytkowane dłużej niż sto osiemdziesiąt dni, wymagają pozwolenia na budowę. Tylko ten dokument uprawnia inwestora do rozpoczęcia koniecznych prac i daje mu możliwość przyszłego użytkowania konstrukcji. Pozwolenie na budowę jest wydawane przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej w formie pisemnej. Jego uzyskanie wymaga jednak od nas podjęcia konkretnych kroków. Co należy zrobić?  

Niezbędne formalności

Jeśli mamy w planach stworzenie hali stalowej musimy złożyć odpowiedni wniosek w formie urzędowego formularza. Jego wzór znajdziemy w budynku starostwa powiatowego lub urzędu miasta właściwego dla obszaru, na którym znajduje się działka będąca miejscem przyszłej inwestycji. Dokument w formie PDF możemy także pobrać ze strony internetowej tych organów. Najważniejsze informacje, które należy zamieścić w tym dokumencie to m.in. dane inwestora, rodzaj inwestycji, adres inwestycji, parametry techniczne inwestycji, a także lista załączników. W większości przypadków niezbędne jest wskazanie odpowiednich suplementów, takich jak projekt budowlany składający się z części opisowej i graficznej w czterech egzemplarzach, projekt zagospodarowania terenu, czy inne projekty branżowe.

O czym pamiętać?

Niestety, uzyskanie pozwolenia na budowę hali może nie być łatwym zadaniem. W większości przypadków konieczna jest odpowiednia wiedza, znajomość aktualnych przepisów i umiejętność poruszania się w administracyjnym gąszczu. Prawdziwą sztuką jest połączenie planów architektonicznych z działaniami poszczególnych organów.

CZYTAJ TAKŻE: Wymagania dotyczące konstrukcji hal stalowych 

Pozwolenie na budowę zwykle można uzyskać w ciągu od trzydziestu do dziewięćdziesięciu dni. Warto pamiętać o dokładnym wypełnieniu wspomnianego już wniosku, ponieważ każda pomyłka, czy niejasność mogą zaważyć na czasie jego rozpatrywania. Po uzyskaniu pozwolenia należy odczekać jeszcze czternaście dni, by decyzja została uprawomocniona. 

Nasza oferta

Jak już wspomnieliśmy, uzyskanie pozwolenia na budowę hali nie jest sprawą prostą. A przecież to dopiero wstęp do tego, co czeka nas podczas całego procesu konstrukcyjnego. Dlatego jeśli masz w planach taką inwestycję, skorzystaj z pomocy specjalistów w zakresie generalnego wykonawstwa hal stalowych.

Dzięki naszemu ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu zyskujesz gwarancję doskonałej współpracy i najwyższej jakości konstrukcji. Nasi specjaliści zadbają o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, by zapewnić Ci  poczucie bezpieczeństwa.

Nasza oferta obejmuje m.in. opracowanie kompletnego projektu, załatwienie w imieniu Inwestora wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przygotowanie placu budowy, prace ziemne, prace fundamentowe, prace wyburzeniowe, wykończenie obiektu pod klucz, a także załatwienie wszelkich niezbędnych formalności związanych z oddaniem obiektu do użytku.