Dach i ściany w halach stalowych

Dach i ściany w halach stalowych 

 

Hale stalowe to konstrukcje, które są coraz częściej wybierane, głównie ze względu na szybki czas realizacji, funkcjonalność, wytrzymałość itd. Specyfika każdej hali zależy w dużej mierze od potrzeb inwestora oraz specyfiki późniejszego zastosowania.

Kluczowym elementem jest konstrukcja główna. Musi być ona stabilna, bezpieczna i funkcjonalna. To ona stanowi szkielet stalowej budowli. Zazwyczaj składają się na nią ramy blachownicowe spawane o przekrojach dwuteowych. Wysokość środnika może być zmienna lub taka sama. W konstrukcji głównej pojawiają się też profile gorącowalcowane. Istotnym elementem są różnego rodzaju usztywnienia. Po stworzeniu najważniejszej konstrukcji przychodzi czas na dach i ściany.

Dach i ściany w konstrukcjach hal stalowych

Szkielet dachu i ścian hali stalowej wykonywane są ze specjalnych elementów konstrukcyjnych. Szkielet dachu może być przygotowany z ocynkowanych kształtowników giętych na zimno typu “Z”. Kształtowniki powinny być wykonane ze stali o odpowiedniej wytrzymałości. Zwykle wszystkie przekroje elementów, rodzaje i gatunek stali wybierane są już w początkowym etapie projektowania i dostosowywane są do indywidualnej specyfiki konstrukcji na podstawie precyzyjnych wyliczeń i szacunków.

Dach to kluczowy element dla całej konstrukcji. Bardzo ważny jest aspekt właściwego zabezpieczenia dachu. W tym przypadku można wykorzystać stal o podwyższonej wytrzymałości lub kratownice stalowe, wykonane z profili gorącowalcowanych.

Konstrukcje hal stalowych wyposażone są w ściany, które powstają na podstawie szkieletu wykonanego głównie z ocynkowanych kształtowników stalowych giętych na zimno. Głównie są to kształtowniki typu Z i C, walcowane profile typu celowniku lub rury kwadratowe.

W konstrukcjach hal stalowych liczy się przede wszystkim właściwe określenie wszystkich potrzeb już na początku fazy projektowej. Dzięki temu można dostosować wszystkie rozwiązania adekwatnie do potrzeb inwestora oraz funkcji, jakie w przyszłości będzie spełniać hala. W kolejnym etapie należy właściwie zoptymalizować wszystkie założenia konstrukcyjne pod względem oczekiwań i wymagań bezpieczeństwa. Istotne jest również właściwe dobranie poszczególnych elementów, które w przyszłości będą stanowiły szkielet główny hali oraz szkielety ścian i dachu. Finalnym etapem jest dobór materiałów na pokrycie dachu i ścian przygotowanej konstrukcji szkieletowej hali.